Maatregelen van de Nederlandse regering tegen coronavirus

Maatregelen van de Nederlandse regering tegen coronavirus

Coronavirus | COVID-19

Maatregelen van de Nederlandse regering tegen coronavirus

Maatregelen van de Nederlandse regering tegen coronavirus

De aanpak van Nederland is in wezen om het virus zoveel mogelijk te bestrijden om kwetsbare groepen te beschermen. Als we dat voor elkaar krijgen, kunnen we stap voor stap op weg gaan naar meer vrijheid in een samenleving van 1,5 meter.

Veelgestelde vragen over de aanpak in Nederland

De basismaatregelen zijn: blijf zoveel mogelijk thuis, werk indien mogelijk thuis en blijf op 1,5 meter afstand van anderen. Als we dit allemaal doen, kunnen we langzaam ruimte creëren om de huidige maatregelen te versoepelen. Dat zal het resultaat zijn van al onze inspanningen. Door te voldoen aan de geldende maatregelen kunnen we kleine stappen voorwaarts zetten.

De regering heeft de meeste maatregelen verlengd tot en met 19 mei. Basisscholen en kinderopvang gaan op 11 mei weer open. Vanaf 29 april krijgen kinderen en tieners meer ruimte om deel te nemen aan georganiseerde sportactiviteiten en om buiten te spelen. Het verbod op evenementen waarvoor een vergunning nodig is, is verlengd tot 1 september 2020.

Verschillende sectoren zullen de komende weken plannen maken hoe ze in een 1,5 meter lange samenleving geheel of gedeeltelijk kunnen heropenen.

Veelgestelde vragen over de wijzigingen na 28 April

Hieronder volgt een overzicht van de maatregelen, onderverdeeld in 3 categorieën: gezondheid, openbaar leven en aanvullende maatregelen om ervoor te zorgen dat we als samenleving deze periode doorkomen.

Gezondheidsadvies voor iedereen : Maatregelen van de Nederlandse regering tegen coronavirus

 • Was je handen.

o Was uw handen gedurende 20 seconden met water en zeep en droog ze vervolgens grondig af.

o Was uw handen vaak: voordat u uitgaat, wanneer u thuiskomt, na het snuiten van uw neus en natuurlijk voor de maaltijden en na het toiletbezoek.

 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi ze na gebruik weg.

o Was dan je handen.

 • Schud geen handen met anderen.
 • Blijf 1,5 meter (2 armlengtes) verwijderd van andere mensen.

o Dit geldt wanneer je buiten bent, in winkels en op het werk. Het is niet van toepassing op familieleden of andere mensen waarmee u samenwoont.

o Het houden van een afstand van 1,5 meter verkleint de kans dat mensen elkaar infecteren.

 • Iedereen in Nederland moet zoveel mogelijk thuis blijven. Werk indien mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten als het nodig is: boodschappen doen, met de hond wandelen, uitwaaien of voor iemand anders zorgen. Als u uw huis moet verlaten, ga dan indien mogelijk alleen en blijf op 1,5 meter afstand van anderen.

o Ouders wordt verzocht hun kinderen waar mogelijk te voet of met de fiets naar school of kinderopvang te brengen. Zo voorkomt u dat het openbaar vervoer overvol raakt.

 • Gebruik het openbaar vervoer alleen als u geen andere mogelijkheid heeft. Gebruik het openbaar vervoer niet voor de lol.
 • Vanaf 29 april krijgen kinderen en tieners meer ruimte om deel te nemen aan georganiseerde en begeleide sportactiviteiten en om buiten te spelen. Officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan.

o Kinderen van 12 jaar en jonger mogen deelnemen aan georganiseerde en begeleide buitensportactiviteiten.

o Jongeren van 13 tot 18 jaar mogen deelnemen aan georganiseerde en begeleide buitensportactiviteiten, maar moeten 1,5 meter uit elkaar blijven.

o Gemeenten maken hierover afspraken met lokale sportverenigingen en buurtsportcoaches. Verschillende gemeenten kunnen kiezen voor verschillende invalshoeken.

 • Mensen die in cruciale sectoren en kritische processen werken, kunnen indien nodig aan de slag. Voor gezondheidswerkers gelden specifieke richtlijnen.
 • Als u milde, verkoudheidsachtige symptomen heeft, zoals keelpijn, loopneus, niezen, lichte hoest of koorts onder 38 graden Celsius, moet u thuis blijven totdat u volledig hersteld bent. Ga geen boodschappen doen en heb geen bezoekers. Laat anderen de boodschappen voor je doen of laat je boodschappen bezorgen. Vraag iemand anders om de hond uit te laten. Huishoudelijke leden zonder klachten kunnen de regels volgen die voor iedereen in Nederland gelden (zie hierboven). Als je je beter voelt en al 24 uur geen klachten hebt, kun je weer naar buiten. Mensen die in cruciale sectoren en kritische processen werken, mogen vaak nog wel werken als ze milde symptomen hebben. Ze moeten dit bespreken met hun werkgever.
 • Als u verkoudheidsverschijnselen heeft en koorts boven 38 graden Celsius en / of kortademigheid,

blijf thuis totdat je volledig hersteld bent. Ga geen boodschappen doen en heb geen bezoekers. Anderen in uw huishouden moeten ook thuis blijven. Alleen gezinsleden zonder klachten mogen even boodschappen doen. Deze beperking is niet van toepassing op mensen die in cruciale sectoren en kritische processen werken. Ze kunnen aan het werk, tenzij ze kortademigheid en / of koorts krijgen boven de 38 graden Celsius. Als 24 uur lang geen leden van uw huishouden symptomen hebben gehad, kunt u weer naar buiten. Ga voor meer informatie over de regels thuis naar de RIVM-website.

 • Kwetsbare groepen

Mensen ouder dan 70 en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen hebben een hoger risico om ernstig ziek te worden met coronavirus. Val je in een van deze groepen, blijf dan thuis, ontvang zo min mogelijk bezoekers en blijf 1,5 meter bij anderen vandaan. U kunt nog steeds telefonisch of op andere manieren contact houden met mensen.

o Om sociaal isolement te voorkomen is er een uitzondering gemaakt voor ouderen met een beperkt ondersteunend netwerk die zelfstandig wonen en niet volledig onafhankelijk zijn. Ze kunnen regelmatig bezocht worden door dezelfde 1 of 2 personen. Tijdens deze bezoeken geldt nog steeds het algemene gezondheidsadvies. Dit houdt in dat u minimaal 1,5 meter uit elkaar moet blijven. Regelmatige bezoekers moeten thuis blijven als ze verkoudheidsverschijnselen, koorts of kortademigheid krijgen.

Openbaar leven

Als mensen zich in groepen verzamelen, kan het coronavirus zich snel verspreiden. Daarom zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat mensen zich in groepen verzamelen. De regels zijn erop gericht het dagelijkse leven draaiend te houden en onverantwoordelijke situaties te vermijden. De autoriteiten kunnen optreden tegen iedereen die een bijeenkomst organiseert of bijwoont, ook als de mensen 1,5 meter van elkaar verwijderd zijn. Het is niet belangrijk of mensen elkaar per ongeluk hebben ontmoet of een afspraak hebben gemaakt.

Voor iedereen gelden de volgende maatregelen:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis.

o Zo min mogelijk bezoekers hebben (nooit meer dan 3 tegelijk).

o Blijf altijd 1,5 meter van elkaar verwijderd.

 • Ga alleen naar buiten als het echt nodig is.

o Je kunt naar buiten om te gaan werken (als je niet thuis kunt werken), boodschappen doen, voor iemand zorgen of wat frisse lucht halen.

o Blijf altijd 1,5 meter verwijderd van anderen.

 • Als u naar buiten gaat, blijf dan 1,5 meter uit de buurt van anderen. Het is niet van toepassing op familieleden of andere mensen waarmee u samenwoont.
 • Verzorgingshuizen zijn gesloten voor bezoekers.
 • Bezoek geen mensen van 70 jaar of ouder of mensen met gezondheidsproblemen.

o Er is een uitzondering gemaakt voor ouderen met een beperkt ondersteunend netwerk die zelfstandig wonen en niet volledig onafhankelijk zijn. Om sociaal isolement te voorkomen, kunnen ze regelmatig bezocht worden door dezelfde 1 of 2 personen. Tijdens deze bezoeken geldt nog steeds het algemene gezondheidsadvies. Dit houdt in dat u minimaal 1,5 meter uit elkaar moet blijven. Regelmatige bezoekers moeten thuis blijven als ze verkoudheidsverschijnselen, koorts of kortademigheid krijgen.

Bijeenkomsten en evenementen

Alle bijeenkomsten zijn verboden tot en met 19 mei.

Er zijn verschillende uitzonderingen:

 • Begrafenissen en huwelijksceremonies mogen niet meer dan 30 personen bedragen en deelnemers moeten minimaal 1,5 meter uit elkaar blijven.
 • Religieuze of ideologische bijeenkomsten moeten zo mogelijk online worden gehouden. Dergelijke fysieke bijeenkomsten mogen niet groter zijn dan 30 personen en deelnemers moeten minimaal 1,5 meter van elkaar verwijderd zijn.
 • Bijeenkomsten die wettelijk verplicht zijn, zoals parlementaire en gemeenteraadsvergaderingen en sommige aandeelhoudersvergaderingen, mogen niet meer dan 100 personen bevatten. Deelnemers moeten minimaal 1,5 meter bij elkaar vandaan blijven.
 • Bijeenkomsten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat instellingen, bedrijven en andere organisaties dagelijks blijven functioneren, mogen niet meer dan 100 personen omvatten. Deelnemers moeten minimaal 1,5 meter bij elkaar vandaan blijven.
 • Jongeren tot 18 jaar mogen deelnemen aan georganiseerde en begeleide buitensportactiviteiten.

Het evenementenverbod is verlengd tot 1 september 2020.

 • Dit omvat professionele voetbalwedstrijden, maar ook culturele evenementen zoals festivals, popconcerten en andere muziekuitvoeringen.
 • Evenementen vallen onder bijeenkomsten. Wanneer het algemene verbod op bijeenkomsten in de toekomst wordt versoepeld, is het misschien mogelijk om bepaalde soorten evenementen te laten plaatsvinden. Culturele instellingen zullen een plan moeten opstellen hoe dit veilig en conform RIVM-richtlijnen kan.
 • Bioscopen, theaters, concertzalen, bibliotheken, musea en erfgoedsites blijven tot en met 19 mei gesloten.

Gesloten locaties

 • Alle etablissementen die eten en drinken serveren, zijn gesloten. Bezorg- en afhaaldiensten zijn nog steeds beschikbaar (ook bij cannabiscafés). Vermijd drukke plaatsen, ga 1,5 meter uit elkaar staan ​​en neem uw bestelling mee naar huis.
 • Er is een uitzondering gemaakt voor hotels, die eten en drinken mogen serveren aan overnachtende gasten.
 • Ook sportclubs, sportscholen, sauna’s, casino’s, speelhallen en seksinrichtingen zijn gesloten. Er is een uitzondering gemaakt voor:

o sportclubs die buitensportactiviteiten aanbieden en spelen voor kinderen; en

o trainingsfaciliteiten voor topsporters.

Contactgebaseerde rollen

 • Al diegenen die op contact gebaseerde rollen vervullen, moeten stoppen met het uitvoeren van hun taken, tenzij het mogelijk is om te allen tijde een afstand van 1,5 meter van klanten te bewaren. Hieronder vallen masseurs, kappers, nagelstylisten, escorts en rij-instructeurs. Het verkopen of leveren van producten is toegestaan, mits de afstand van 1,5 meter gegarandeerd kan worden.
 • Er is een uitzondering gemaakt voor behandelaars in medische of paramedische rollen, maar alleen als er een specifieke medische reden is en de desbetreffende hygiënemaatregelen worden genomen.

Onderwijs : Maatregelen van de Nederlandse regering tegen coronavirus

Basisscholen, waaronder speciale basisscholen, en aanbieders van kinderopvang gaan op 11 mei weer open. Kinderen die normaal naar de BSO gaan, kunnen dat op de dagen dat ze naar school gaan. Kinderdagverblijven voor kinderen van 0 tot 4 jaar en gastouders voor kinderen van 0 tot 12 jaar zijn op vaste tijden geopend.

 • Leerlingen gaan 50% van de tijd naar school. Op de dagen dat kinderen niet op school zijn, krijgen ze ander werk. Scholen en leerkrachten beslissen hoe ze dit regelen.
 • Leerlingen van basisscholen voor speciaal onderwijs mogen elke dag naar school.
 • De praktische details worden de komende weken door de scholen uitgewerkt. Verschillende scholen kunnen voor verschillende maatregelen kiezen.
 • Scholen zullen ouders informeren over de regelingen op de school van hun kinderen.
 • Kinderen die normaal naar de BSO gaan, kunnen dat op de dagen dat ze naar school gaan.
 • Leraren en personeel in de kinderopvang met symptomen of die behoren tot een van de risicogroepen die zijn aangewezen door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (ouder dan 70 jaar of met onderliggende gezondheidsproblemen) moeten thuis blijven.
 • Leerlingen en ouders blijven thuis wanneer:

o Ze hebben milde verkoudheidsverschijnselen, zoals een zere keel, een loopneus, niezen, een lichte hoest of koorts onder de 38 graden Celsius.

o Een lid van het huishouden ontwikkelt symptomen zoals koorts boven 38 graden Celsius en / of kortademigheid.

o Mensen die werken in cruciale sectoren en kritische processen kunnen nog steeds gebruik maken van noodopvang van scholen of kinderdagverblijven.

 • Middelbare scholen, inclusief bijzondere middelbare scholen, blijven gesloten tot minimaal 1 juni. Indien nodig zullen scholen open zijn zodat leerlingen (einde) examens kunnen afleggen. Scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), instellingen voor hoger beroepsonderwijs (hbo) en universiteiten zijn gesloten. Studenten krijgen les via afstandsonderwijs.

o Middelbare scholen, waaronder speciale middelbare scholen, kunnen beginnen met de voorbereidingen voor leerlingen om vanaf dinsdag 2 juni geleidelijk terug te keren naar school.

Winkels, openbaar vervoer en andere openbare locaties

 • Winkels en openbaar vervoer moeten maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat mensen op een goede afstand blijven. Bijvoorbeeld door het aantal shoppers of passagiers te beperken, of door regels in te voeren over passagiersgedrag.
 • Het hoofd van de veiligheidsregio bepaalt waar markten gehouden kunnen worden en onder welke voorwaarden.
 • Het hoofd van een veiligheidsregio kan indien nodig plaatsen zoals vakantieparken, campings, stranden, winkels en parken sluiten. Gedeelde toiletten, doucheblokken en wasgelegenheden op campings, vakantieparken, parken, natuurgebieden en stranden zijn gesloten.

Naar het buitenland reizen

 • Reis niet naar het buitenland, tenzij het absoluut noodzakelijk is. Vakantiereizen worden niet als essentieel beschouwd.
 • Het Schengengebied (waar Nederland deel van uitmaakt) en het Verenigd Koninkrijk hebben hun buitengrenzen gesloten voor mensen van buiten de EU wier reis niet essentieel is. Dit reisverbod geldt tot en met 14 mei.
 • Iedereen die vanuit een risicogebied naar Nederland vliegt, moet een gezondheidscontroleformulier overleggen. Alleen passagiers die het formulier hebben ingevuld, mogen aan boord gaan. De lijst van gebieden met een hoog risico wordt door de Autoriteit voor luchtvaartveiligheid van de Europese Unie (EASA) op basis van de meest recente informatie bijgehouden.
 • Iedereen die vanuit een risicogebied in Nederland aankomt, wordt ook sterk aangeraden om 14 dagen zelf in quarantaine te gaan.
 • Er is nog steeds een verbod op vluchten vanuit getroffen gebieden naar het Caribische deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).
 • Alle reizigers die aankomen in Nederland worden geïnformeerd over de maatregelen en regels die hier gelden.

Aanvullende maatregelen : Maatregelen van de Nederlandse regering tegen coronavirus

De regering heeft aanvullende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat wij als samenleving deze periode doorkomen.

o Ze kunnen gebruik maken van noodopvang door scholen of kinderdagverblijven. Hierdoor kunnen belangrijke werknemers aan het werk gaan en blijft de samenleving draaiende.

o Ze kunnen aan het werk gaan als ze milde, verkoudheidssymptomen hebben, zoals keelpijn, een loopneus, niezen, een lichte hoest of koorts onder de 38 graden Celsius, of als iemand bij wie ze leven koorts heeft boven de 38 graden Celsius of kortademigheid. Ze moeten overleggen met hun werkgever. Voor gezondheidswerkers gelden specifieke richtlijnen.

o Ze moeten wel thuis blijven als ze zelf verkoudheidsverschijnselen hebben en koorts boven de 38 graden Celsius en / of kortademigheid.

 • Om erachter te komen of iemand met symptomen coronavirus heeft, moeten ze worden getest. Het is nog niet mogelijk om iedereen te testen. Mensen in risicogroepen kunnen worden getest. Ook wordt de testcapaciteit vergroot zodat meer mensen kunnen worden getest.
 • Er zijn noodmaatregelen getroffen om banen en de economie te beschermen. Deze omvatten tijdelijke financiële regelingen voor bedrijven en zelfstandigen om inkomens en salarissen te helpen dekken, uitstel bijlbetalingen en het gemakkelijker maken om krediet te verkrijgen. Deze maatregelen dragen ook gedeeltelijk bij tot de ondersteuning van de culturele en creatieve sectoren.
 • De rust- en werktijden van vrachtwagenchauffeurs zijn aangepast zodat supermarkten goed gevuld blijven.
 • Banken hebben de limiet voor transactiebedragen voor contactloze kaartbetalingen verhoogd om te voorkomen dat het virus zich via PIN-pads verspreidt.
 • Er zijn op dit moment verschillende sociale initiatieven gelanceerd om anderen te helpen. Deze omvatten:

o Ready2Help (Nederlands), een netwerk van Rode Kruisvrijwilligers, informeert mensen uit kwetsbare groepen over hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen coronavirus.

o NLdoet (Nederlands) brengt vrijwilligers en mensen samen die hulp willen.

o Diverse hulplijnen voor ouderen: ANBO (+31 (0) 34 846 6666), KBO-PCOB (+31 (0) 30 340 0600) en het Nederlandse Rode Kruis (+31 (0) 70 445 5888).

o Coronavirus hulplijn voor ouderen met een migrantenachtergrond: +31 (0) 30 340 0600.

o Het Nietalleen.nl platform, opgezet door lokale organisaties en kerken, brengt diegenen samen die hulp bieden en diegenen die deze nodig hebben.

o Voor initiatieven in uw regio, zie de website van uw gemeente.

Zie ook

• Op 16 maart 2020 hield premier Mark Rutte een televisietoespraak over de Nederlandse aanpak van het coronavirus.

Origineel artikel: Maatregelen van de Nederlandse regering tegen coronavirus dat hier door de Nederlandse regering , is gepubliceerd

Neem contact op

Als u meer wilt weten over marketing voor uw bedrijf, wees dan niet verlegen, we helpen u graag verder. Neem gerust contact met ons op

Vertel ons je verhaal

Wil je voor Nieuws.News schrijven? Ontdek hoe u een gastpost kunt indienen en als u er klaar voor bent, kunt u contact met ons opnemen.

Domineer de Nieuwsindustrie, koop het platform www.Nieuws.News vandaag!

Dit domein, www.Nieuws.News is te koop! Domineer de nieuwssector met dit domein en het bijbehorende www.News.Media-domein.

Het is het domein van de hoogste autoriteit in de Nederlandse nieuwsindustrie. Omdat dit een EXACT MATCH-Zoekwoorddomein is dat het zoekwoord ‘Nieuws’ bevat dat meer dan 10 miljoen zoekopdrachten per maand op Google ontvangt, zal dit domein in de loop van de tijd miljoenen klanten binnenhalen.

Het feit dat het een EXACT MATCH-Zoekwoord is, maakt het domein zeer gewild en waardevol, omdat u meteen wordt gezien als een leider in de Nieuwsindustrie.

De naam “Nieuws.News” wekt absolute VERTROUWEN bij internetgebruikers en belooft een zeer HOGE KLIK DOORGANGSREIS die miljoenen kan besparen op advertentiekosten. Als je interesse hebt om het te kopen, gebruik dan de Contactpagina.

www.Nieuws.News is een ideaal platform om er een Media Empire op te bouwen.

Alle miljardairs ter wereld hebben hun eigen nieuwsplatforms. Word lid van de elite. Zijn beroemd. Nu kunt u het domein van het hoogste nieuws van de Nederlandse taal bezitten. Wees er snel bij voordat de domeinen worden verkocht. We kijken naar de hoogste bieder en zijn serieus over verkopen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *